TRUEscience ION

Elektrody jonoselektywne

Głowica TRUEscience SMART DO Cap wykorzystuje tę samą technologię, jakiej użyto w korku SMART pH Cap. TRUEscience opracowała zakres elektrod jonoselektywnych, które można swobodnie wymieniać na platformie TRUEscience, obejmującej SMART Cap i aplikację na Androida TRUEscience App. Aplikacja działa na tabletach i smartfonach z systemem Android i działającym Bluetooth.

Opis produktu
Dane techniczne
Do pobrania

Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne (ISE) TRUEscience są wytrzymałymi, półprzewodnikowymi czujnikami z wbudowanymi teflonowymi pół-ogniwami referencyjnymi z podwójnym złączem, które nie wymagają napełniania roztworami, wymiany membran ani konserwacji.

Elektrody te można przechowywać w stanie suchym. Czujnik półprzewodnikowy i bezobsługowe odniesienie czyni je idealnymi elektrodami do pracy polowej i laboratoryjnej. Półprzewodnikowe czujniki mają ogromną przewagę nad konwencjonalnymi ISE w tym, że nie znajduje się w nich żaden roztwór degradujący czujniki. Oznacza to, że kombinowane elektrody jonoselektywne TRUEscience charakteryzują się niezrównaną żywotnością i bardzo niskimi kosztami.

Elektrody ION TRUEscience są produkowane w Wielkiej Brytanii według najostrzejszych norm i tworzą kompletny asortyment zestawów startowych, standardów i buforów ISAB.

Jak to działa?

Elektrody jonoselektywne działają tak jak standardowe elektrody pH. Gdy elektroda wykryje jon będący przedmiotem pomiaru, na powierzchni czułej membrany tworzy się potencjał. Jest on proporcjonalny do stężenia jonów. Podczas pomiaru względem wbudowanego stabilnego ogniwa odniesienia, głowica TRUEscience rejestruje ogólną różnicę potencjałów elektrod w miliwoltach i po kalibracji zamienia je na odpowiednie jednostki stężenia.

ISE mają wiele wariantów konstrukcyjnych. Czujniki mogą być wykonane z Crystalline, PCW lub granulek mieszaniny nierozpuszczalnych związków. Dlatego, w przeciwieństwie do elektrod pH, mogą pozostać suche.

Cechy:

 • Półprzewodnikowe elektrody ION
 • Jednoczesne testowanie wielu jonów
 • Monitorowanie w dowolnym miejscu
 • Dokładne wyniki
 • Współpracuje z każdym tabletem lub smartfonem z systemem Android (z funkcją Bluetooth)

Zastosowania:

 • Gospodarowanie ściekami
 • Przemysłowe
 • Fluoryzacja
 • Analiza gleby
 • Kosmetyka
 • Baseny i uzdrowiska
 • Sadzawki i akwaria

Prosimy o kontakt