Thermtest HMF 100 Series

Thermtest HMF 100 Series

Thermtest od ponad dekady rozwija pomiary przewodności cieplnej, dyfuzyjności cieplnej i ciepła właściwego.

Dzięki ponad 1500 zadowolonych klientów nasza unikalne połączenie zaawansowanego laboratoryjnego oprzyrządowania przewodnictwa cieplnego, przenośnych mierników terenowych i akcesoriów, pozwala nam dostarczać idealne rozwiązania, które są dopasowane do każdego zastosowania i budżetu w zakresie testowania materiałów. Nasze zaangażowanie w bycie liderem, którym możemy się poszczycić, w zakresie przewodności cieplnej przyczyniło się do naszego sukcesu poprzez rygorystyczny rozwój i kluczowe partnerstwa, tworząc tym samym szereg wiodących w branży rozwiązań testowych w obszarach laboratoryjnych, polowych oraz linii produkcyjnej.

Opis produktu
Dane techniczne
Do pobrania

Miernik HMF 100

Miernik przepływu ciepła (HFM) 100 jest łatwą w użyciu szybką techniką pomiaru oporu cieplnego i przewodności cieplnej produktów izolacyjnych, materiałów konstrukcyjnych, opakowań i zespołów. Przewodność cieplna jest miarą zdolności materiału do przewodzenia ciepła i może mieć krytyczne znaczenie dla określenia efektywności energetycznej i wydajności cieplnej w materiałach. Thermtest HFM został zaprojektowany tak, aby połączyć najwyższą dokładność, powtarzalność, najszerszy zakres temperatur
i wiodącą w branży wydajność, a wszystko to za nadzwyczajną cenę.

  • Dwa czujniki strumienia do dokładnego pomiaru oporu cieplnego
    i przewodności cieplnej
  • Płyty grzewcze/chłodzące Peltier`a do szybkiej kontroli temperatury
  • Grubość jest mierzona z dokładnością do 0,1 mm (0,004 cala) za pomocą czterech cyfrowych koderów optycznych
  • Obsługa panelu przedniego pozwala na pełną kontrolę wszystkich funkcji HFM lub korzystanie z intuicyjnego oprogramowania HFM do podstawowych i dodatkowych funkcji, takich jak drukowanie i eksport
  • Mocowanie płyt można zautomatyzować lub ustawić na grubość zdefiniowaną przez użytkownika- idealna do materiałów ściśliwych
  • Produkt zgodny z międzynarodowymi standardami ASTM C518, ISO 8301 i EN 12667

 

Wybrane Możliwości Miernika Przepływu Ciepła

Ekonomiczny przyrząd HFM 100 jest doskonałym wyborem do wykonywania pomiarów przewodności cieplnej w stanie ustalonym próbek, takich jak produkty izolacyjne i materiały budowlane. Thermtest zaprojektował rygorystycznie przepływomierz ciepła (HFM), aby spełniał wymagania międzynarodowych norm, w tym ASTM C518, ISO 8301 i EN 12667. Obsługa HFM jest prosta- próbkę umieszcza się między dwiema płytami grzewczymi- chłodzącymi i górną płytę, napędzaną silnikami krokowymi umieszczonymi w każdym rogu, obniża się w celu zetknięcia z górną częścią próbki. Zetknięcie płyty z próbką kontrolną jest kontrolowane poprzez standardowe przyłożenie ciśnienia lub przez grubość próbki zdefiniowaną przez użytkownika.
Silniki krokowe są kontrolowane przez indywidualne optyczne kodery do pomiaru grubości próbki (L),
z dokładnością do 0,1 mm (0,004 cala). Zintegrowana logika między silnikami krokowymi umożliwia wykrywanie górnej płyty i dostosowywanie do próbek ze zmienną charakterystyką powierzchni, optymalizując tym samym styk płyty z próbką do pomiarów. Jeden czujnik strumienia cieplnego jest zintegrowany z każdą płytą i służy do monitorowania strumienia cieplnego (Q/A), generowanego z powodu różnicy temperatur (AT) między górną i dolną płytą w regularnych odstępach czasu, aż do momentu wykrycia ustalonego strumienia cieplnego. Złożony strumień ciepła jest następnie wykorzystywany do pomiaru oporu cieplnego (R)
i obliczenia przewodności cieplnej () zgodnie z prawem Fouriera.

 

Pomiar Strumienia Cieplnego

Czujnik strumienia cieplnego jest czujnikiem stosu termicznego, składającym się z połączeń termoelementów rozmieszczonych równomiernie na powierzchni czujnika. Każde pojedyncze złącze generuje napięcie elektryczne, proporcjonalne do różnicy temperatur na złączach gorących i zimnych termelementu. W celu dokładnych pomiarów strumienia cieplnego jeden czujnik jest zintegrowany z powierzchnią każdej płyty testowej HFM. Ten bliski kontakt zmniejsza wymagany poziom kalibracji, co skutkuje lepszymi wynikami testu.

 

Kontrola Temperatury

Termoelektryczne elementy Peltiera służą do podgrzewania i chłodzenia płyt testowych HFM. Element termoelektryczny jest półprzewodnikową aktywną pompą ciepła, która przenosi ciepło z jednej strony urządzenia na drugą, zużywając energię elektryczną, w zależności od kierunku prądu. Ta elastyczność pozwala użytkownikowi na łatwą zmianę kierunku grzania i chłodzenia, aby zapewnić najlepsze dopasowanie do zastosowania testowego, w rozdzielczości temperaturowej <0,1°C (0,18°F). Każdy moduł termoelektryczny jest wyposażony w termoparę i inteligentną kontrolę temperatury w celu optymalizacji prędkości i dokładności temperatur płyty.

 

Pomiar Grubości

Dokładna grubość próbki jest optymalna do określenia oporu cieplnego materiału przy pomiarze przewodności cieplnej. System HFM 100 ma tę zaletę, że albo automatycznie określa grubość próbki dla sztywnych materiałów, albo grubość próbki zdefiniowaną przez użytkownika dla materiałów ściśliwych. Grubość próbki mierzy się za pomocą cyfrowego kodowania optycznego. Cztery kodery są umieszczone w każdym górnym rogu próbki. Umieszczenie kodera wielopozycyjnego zapewnia najdokładniejszy (<0,1 mm/0,004 cala) pomiar grubości próbki, a na koniec opór cieplny mierzonych materiałów.

Wszechstronna Obsługa

HFM 100 oferuje użytkownikom dwie wszechstronne i wygodne metody obsługi- niezależne uruchomienie pomiarów za pomocą zintegrowanego przedniego panelu sterowania lub za pomocą intuicyjnego oprogramowania HFM opartego na systemie Windows dołączonego do każdego systemu. Proste w obsłudze oprogramowanie oferuje dodatkowe funkcje w stosunku do obsługi panelu przedniego, w tym nieograniczoną liczbę kroków automatyzacji temperatury podczas testowania oraz dodatkowe funkcje, takie jak zapisywanie, eksportowanie i drukowanie wyników pomiarów. Dzięki sterowaniu na panelu przednim użytkownicy mogą zautomatyzować do pięciu kroków temperatury podczas wykonywania pomiarów lub nieograniczoną liczbę kroków za pomocą oprogramowania HFM. Wyniki HFM są dostępne zarówno w jednostkach miar SI, jak i jednostkach imperialnych.

Kontola Zacisku

W przypadku materiałów sztywnych płyty automatycznie zaciskają się jednocześnie, zapewniając optymalny kontakt między próbką a czujnikami strumienia cieplnego.
W przypadku materiałów ściśliwych żądaną wysokość próbki można wprowadzić ręcznie,
a płyta automatycznie zatrzyma się na wprowadzonej wysokości próbki.

Materiały Referencyjne

Każdy system HFM 100 jest dostarczany z jednym wybranym Standardowym Materiałem Referencyjnym (SRM), dostępnym w Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST). SRM 1450d- Płyta z włókna szklanego posiada certyfikat na przewodność cieplną od 6,85 do 66,85°C (44,33 do 152,33°F) i jest dostępna w grubości 25 mm (1 cal). SRM 1453- Płyta styropianowa posiada certyfikat na przewodność cieplną od 7,85 do 39,85°C (46,13 do 103,73°F) i jest dostępna w grubości 12,5 mm (0,5 cala). Oprócz standardowych materiałów referencyjnych NIST, Thermtest może opracować normy termotransferowe (TS) do specjalistycznych zastosowań testowych.

 

ZASTOSOWANIA HFM100:

IZOLACJA A TEMPERATURA

Thermtest HFM 100 może testować materiały w zakresie temperatur od -20 do 70°C (od -4 do 158°F). NIST 1450d, Płyta z włókna szklanego, jest certyfikowanym standardowym materiałem referencyjnym z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii. Zmierzone wyniki mieszczą się w granicach 3% wartości certyfikowanych.

 

ZESTAW O WYSOKIEJ PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ

Dzięki dodanemu zestawowi o wysokiej przewodności cieplnej HFM-100 jest w stanie dokładnie i wydajnie mierzyć materiały o wyższym przewodnictwie cieplnym, takie jak szkło i ceramika. Do takich zastosowań używany jest zewnętrzny zestaw termoelementu w połączeniu z badaną próbką. Macor, kwarc i pyreks testowano w HFM od 10°C do 60°C (50°F do 140°F). Wszystkie zmierzone wartości mieszczą się w podanej dokładności systemu, +/- 5%.

 

IZOLACJACYJNA BAWEŁNA SZKLANA

Podczas testowania materiałów ściśliwych, takich jak izolacyjna bawełna szklana, niewielkie zmiany gęstości materiału, spowodowane siłami ściskającymi, mogą zmieniać przewodność cieplną. Zarówno izolację z włókna szklanego, jak i izolacji z wełny kamiennej przetestowano za pomocą HFM. Przewodność cieplna 0,0430 W/m^K (0,2981 BTU / (hr-ft°F)) była wynikiem testu włókna szklanego, gdzie 0,0364 W/m·K (0,2524 BTU / (hr-ft°F)) stanowilo wynik testu izolacji z wełny kamiennej. Wartości te mieściły się w granicach 3% podanej przewodności cieplnej producenta.

 

MATY AREOŻELOWE

Aerożel ma jedną z najniższych przewodności cieplnej znaną ciałom stałym. Wybrano do przetestowania za pomocą miernika przepływu ciepła matę aerożelową. Wyniki wykazały, że przewodność cieplna wynosi 0,024 W/m·K (0,1664 BTU / (hr-ft °F)), co mieści się w granicach 3% zgodnie ze specyfikacją producenta.

 

DRZEWO

Ponieważ drewno jest sztywne, HFM można ustawić tak, aby automatycznie dostosowywał się do wysokości próbki. Testowanie tego drewna iglastego pozwoliło uzyskać odczyt przewodności cieplnej wynoszący 0,12 W/m·K (0,8320 BTU / (hr-ft°F)), co dokładnie odpowiada wartościom literaturowym dla drewna iglastego.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami HFM 100 jest przeznaczony do testowania zarówno materiałów jednorodnych, jak i niejednorodnych.

Wielkość próbki HFM 100 pozwala na reprezentatywne badanie materiałów zwykle spotykanych w branży izolacji i budownictwa.

Materiały Izolacja, części stałe i tekstylia
Typ czujnika Czujniki strumienia (x 2)
Zastosowania Testy ogólne
Kierunek Grubość
Zakres przewodności cieplnej 0,005 do 0,5 W/m^K (0,035 do 3,5 BTU / (hr-ft- ° F))
Zestaw o wysokiej przewodności cieplnej Do 2,5 W/m^K (17,3 BTU / (hr-ft- °F))
Czas pomiaru 30 do 60 min
Odtwarzalność Zazwyczaj lepszy niż 1%
Precyzja Zazwyczaj lepszy niż 3%
Zakres temperatury płyty * Od -20 do 70°C (od -4 do 158°F)
Maksymalna wielkość próbki Do 300 x 300 x 100 mm (12x12x4cale)
Standard ASTM C518, ISO 8301 i EN 12667

Metoda jest ciągle ulepszana; Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

* Wymaga chłodzonego cyrkulatora.