Park XE7

Najbardziej przystępny mikroskop AFM do zastosowań badawczych z elastyczną obsługą próbki

Park XE7 posiada najnowocześniejszą technologię, której możesz oczekiwać od Park Systems, w cenie, na którą Twoje laboratorium może sobie pozwolić. Zaprojektowany z taką samą dbałością o szczegóły, jak w przypadku naszych bardziej zaawansowanych modeli, XE7 pozwoli Ci na przeprowadzenie badań na czas i bez przekraczania budżetu.

Opis produktu
Dane techniczne
Do pobrania

Bezkompromisowo wysoka wydajność

Park XE7 zapewnia dokładniejszy pomiar przy największej rozdzielczości nanoskali w porównaniu z innymi produktami w swojej klasie. Urządzenie pozwoli Ci na uzyskanie obrazów próbki oraz pomiarów jej charakterystyki zgodnych z jej nanostrukturą dzięki jego płaskim, prostopadłym i liniowym pomiarom skanowania możliwym dzięki jego wyjątkowej architekturze mikroskopu AFM: niezależne XY i Z oraz skany oparte o zagięcia. Ponadto, unikatowy tryb True Non-Contact™ marki Park pozwala na uzyskanie najostrzejszych obrazów skan po skanie bez pogorszającej się rozdzielczości.

Dla obecnych i przyszłych potrzeb

Park XE7 umożliwia Ci podejmowanie innowacyjnych działań teraz oraz w przyszłości. Urządzenie daje Ci gotowy dostęp do największej liczby trybów pomiaru w branży. Możesz wykorzystać dowolny z tych trybów teraz, a także w przyszłości w celu wsparcia Swoich zmieniających się potrzeb. Co więcej, XE7 posiada konstrukcję o najbardziej otwartym dostępie na rynku, co pozwoli Ci na zintegrowanie
i połączenie osprzętu i instrumentów w celu dostosowania go do Twoich wyjątkowych wymagań badawczych.

 

Łatwość użycia i wysoka produktywność

Park XE7, razem z jego intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika oraz zautomatyzowanymi narzędziami, pozwala nawet początkującym użytkownikom na szybkie uzyskanie wyników skanowania z umieszczonej próbki. Poczynając od uprzednio ustalonego mocowania końcówki przez łatwą wymianę próbek i końcówek, proste ustawianie lasera i podgląd optyczny na osi z góry oraz kończąc na przyjaznych użytkownikowi sterownikach skanowania i oprogramowaniu przetwarzania, XE7 zapewnia najwyższą produktywność badawczą w mikroskopach AFM.

 

Ekonomiczna poza koszty systemowe

Park XE7 jest nie tylko najbardziej przystępnym cenowo badawczym mikroskopem AFM, lecz również jest najbardziej ekonomicznym modelem pod kątem łącznych kosztów posiadania. Technologia trybu True Non-Contact™ marki Park obecna w XE7 pozwala użytkownikom zaoszczędzić pieniądze na kosztownych końcówkach sond. Ponadto, Park XE7 oferuje znacznie dłuższą żywotność produktu oraz możliwość ulepszenia na skutek jego kompatybilności z najbardziej rozbudowanymi rodzajami modeli i opcji dostępnych w branży.

 

Dokładne skanowanie XY poprzez eliminację przesłuchów

 • Dwa niezależne skanery zagięć XY i Z o zamkniętych obwodach dla próbki i końcówki sondy
 • Płaski i prostopadły skan XY z niskim łukiem resztkowym
 • Ruch poza płaszczyzną poniżej 2 nm na całym zakresie skanowania
 • Dokładne pomiary wysokości bez potrzeby przetwarzania w oprogramowaniu

 

Najlepsza żywotność końcówki, rozdzielczość i zachowanie próbki dzięki trybowi True Non-Contact™

 • 10-krotnie większa prędkość serwomotoru Z niż u konkurencyjnej tuby piezoelektrycznej AFM
 • Mniejsze zużycie końcówki z przedłużonym obrazowaniem o wysokiej jakości i rozdzielczości
 • Zminimalizowane uszkodzenie lub modyfikacja próbki
 • Odporność na wyniki zależne od parametrów powszechne w obrazowaniu metodą stukania

 

Najbardziej elastyczne rozwiązanie AFM

 • Największy zakres trybów SPM
 • Największa liczba opcji pomiaru próbki
 • Najlepsza kompatybilność opcji i możliwość ulepszania w branży

 

Najlepsza zaprojektowana wygoda użytkownika

 • Otwierane boczne drzwiczki umożliwiające łatwą wymianę próbki lub końcówki
 • Łatwe i intuicyjne ustawienie lasera z uprzednio ustawionym mocowaniem końcówki
 • Łatwe wyjmowanie głowicy dzięki mocowaniu z zamkiem trapezowym
 • Optyka umieszczona bezpośrednio na szynie w celu uzyskania podglądu optycznego
  o wysokiej rozdzielczości

 

Skanowanie płaskie prostopadłe XY bez zagięcia skanowania

Eliminacja przesłuchów marki Park eliminuje zagięcie skanera, co pozwala na skanowanie płaskie prostopadłe XY niezależnie od lokalizacji, tempa i rozmiaru skanu. Nie pokazuje żadnej krzywizny tła nawet na najbardziej płaskiej powierzchni jak np. płaszczyzna optyczna czy przy różnych przesunięciach skanu. Dzięki temu masz zapewniony bardzo dokładny pomiar wysokości i precyzyjnej nanometrologii dla najbardziej wymagających problemów w badaniach i inżynierii.

Oddzielne skanery XY i Z

Fundamentalna różnica między marką Park i jej najbliższym konkurentem tkwi w architekturze skanera. Unikatowe konstrukcje niezależnego skanera XY oparty o zagięcia oraz skanera Z marki Park pozwalają na uzyskanie nieporównywalnej dokładności danych w rozdzielczości nano
w branży

Tryb True Non-Contact™ zachowuje ostrość końcówki

Końcówki AFM są tak kruche, że dotknięcie próbki natychmiastowo obniży rozdzielczość i jakość obrazów wytwarzanych przez nie. W przypadku miękkich
i delikatnych próbek końcówka uszkodzi również próbkę, co poskutkuje niedokładnymi pomiarami wysokości próbki i w konsekwencji będzie Cię kosztować cenny czas i pieniądze.

Tryb True Non-Contact™ (tryb prawdziwego braku styku) jest trybem skanowania unikatowym dla mikroskopów Park AFM, który stale wytwarza wysoką rozdzielczość oraz dokładne dane przy równoczesnym zachowaniu integralności próbki.

 

 

Dokładne reakcje wykonane przez szybszy serwomotor Z umożliwiają tryb True Non-Contact AFM

 • Szybkie zużycie końcówki = Rozmazany skan o niskiej rozdzielczości
 • Niszcząca interakcja końcówka-próbka = Uszkodzenie oraz modyfikacja próbk
 • Duża zależność od parametrów

 

Tryb True Non-Contact™

 • Mniejsze zużycie końcówki = Przedłużone skanowanie z dużą rozdzielczością
 • Nieniszcząca interakcja końcówka-próbka = Zminimalizowana modyfikacja próbki
 • Odporność na wyniki zależne od parametrów

Innowacyjna technologia AFM

1. Skaner prowadzony przez zagięcie 2D z zakresem skanowania 10 µm x 10 µm

Skaner XY składa się z symetrycznego, dwuwymiarowego zagięcia oraz stosów piezoelektrycznych o dużej sile
i zapewnia dużą prędkość prostopadłą z minimalnym ruchem poza płaszczyzną, a także wysoką reaktywność kluczową dla dokładnego skanowania próbek w skali nanometrowej. Kompaktowa i sztywna konstrukcja Park została zaprojektowana pod kątem szybkiej reakcji serwomotoru o niskim szumie.

 

2. Skaner Z prowadzony przez zagięcie o dużej sile

Skaner napędzany przez stos piezoelektryczny o dużej sile oraz prowadzony przy pomocy struktury zagięcia, którego sztywność pozwala na przemieszczanie się z większą prędkością w kierunku pionowym w porównaniu ze skanerami wykorzystanymi w konwencjonalnych mikroskopach AFM. Maksymalny zakres skanowania Z można przedłużyć o 12-25 µm przy pomocy skanera Z dalekiego zasięgu (opcjonalny).

 

  3. Głowica SLD typu Slide-to-Connect

Głowicę mikroskopu AFT można łatwo włożyć lub wyjąć poprzez przesunięcie jej wzdłuż szyny trapezowej. Niska spójność z diodą super luminescencyjną (SLD) umożliwia dokładne obrazowanie wysoce refleksyjnych powierzchni oraz dokładne pomiary dla spektroskopii dystans-siła pico-Newtona. Długość fali SLD eliminuje problemy
z zakłóceniami dla użytkowników zainteresowanych połączeniem mikroskopu AFM z eksperymentami
w spektrum światła widzialnego.

 

  4.Przystępny uchwyt na próbki

Wyjątkowa konstrukcja głowicy obsługuje rozmiary próbek do 100 mm oraz pozwala na uzyskanie łatwego bocznego dostępu do próbki i końcówki.

 

  5. Ręczny stolik próbki X

Lokalizację pomiaru próbki można łatwo i dokładnie ustawić przy pomocy ręcznego stolika XY. Zakres podróży stolika próbki XY wynosi 13 mm x 13 mm

 

  6. Ręczny stolik optyczny

Mechanizm skupiający dla optyki na osi jest regulowany ręcznie.

Elektronika sterowania Park XE z płytą DSP w Sterowniku

Sygnały w nanoskali otrzymywane od mikroskopu AFM są sterowane i przetwarzane przez elektronikę Park XE o wysokiej wydajności. Dzięki konstrukcji niskiego szumu oraz szybkiemu procesorowi, elektronika Park XE skutecznie wykonuje tryb True Non-Contact™ idealnie nadający się do obrazowania w skali nano, a także dokładnego pomiaru napięcia i prądu.

 • Procesor 600 MHz z prędkością MIPS 4800 o wysokiej wydajności
 • Konstrukcja niskiego szumu dla dokładnego pomiaru napięcia i prądu.
 • Wszechstronny system do wykorzystania różnych technik SPM
 • Moduł zewnętrznego sygnału dostępu do uzyskania dostępu do sygnałów wejścia/wyjścia AFM
 • Maksymalnie 16 obrazów danych
 • Maksymalny rozmiar danych: 4096 × 4096 pikseli
 • 16-bitowe ADC/DAC, prędkość 500 kHz
 • Izolacja szumu elektrycznego od strony komputera poprzez złącze USB TCP/IP

 

Skaner XY prowadzony przez zagięcie 10 µm x 10 µm

Skaner XY składa się z symetrycznego, dwuwymiarowego zagięcia oraz stosów piezoelektrycznych o dużej sile i zapewnia dużą prędkość prostopadłą z minimalnym ruchem poza płaszczyzną, a także wysoką reaktywność kluczową dla dokładnego skanowania próbek w skali nanometrowej.

 

Optyka bezpośrednio na osi

Intuicyjny podgląd próbki bezpośrednio na osi pozwoli Ci nawigować po powierzchni próbki w celu łatwego znalezienia obszaru docelowego. Aparat cyfrowy o dużej rozdzielczości oraz
z możliwością zbliżenia pozwoli na uzyskanie ostrości i wspaniałej jakości obrazu niezależnie od ruchu panoramowania.

 

Łatwa wymiana końcówki i próbki

Wyjątkowa konstrukcja głowicy pozwala na łatwy dostęp boczny, co z kolei umożliwia łatwe ręczne umieszczanie nowych końcówek i próbek. Dzięki wykorzystaniu uprzednio ustawionych wsporników zamontowanych na uchwycie końcówki wspornika, wspornik jest gotowy do skanowania bez potrzeby wykonywania skomplikowanego ustawiania promienia lasera.

Łatwe i intuicyjne ustawienie promienia lasera

Z naszym zaawansowanym, wcześniej ustawionym uchwytem wspornika, promień lasera jest skupiony na wsporniku w momencie umieszczenia. Ponadto, naturalny podgląd na oś z góry, jedyny w branży, pozwala Ci na łatwe znalezienie plamki lasera. Ponieważ promień lasera pada pionowo na wspornik, możesz intuicyjnie przesunąć plamkę lasera wzdłuż osi X i Y poprzez obracanie dwóch pokręteł pozycji. W konsekwencji możesz łatwo znaleźć laser i umieścić go na PSPD przy pomocy naszego interfejsu użytkownika do ustawiania promienia. Od tego momentu będziesz tylko potrzebował pomniejszych regulacji w celu zmaksymalizowania sygnału by rozpocząć otrzymywanie danych.

 

 

Głowice XE Głowica XE 25 µm Głowica XE 12 µm Głowica optyczna XE Głowica adaptera Hysitron Triboscope
Skanery XY 10 µm x 10 µm 50 µm x 50 µm 100 µm x 100 µm
Sondy Probehand Sonda Probehand typu Clip Sondy płynne typu Probehand (otwarte/zamknięte) Sonda Probehand typu SCM Sonda Probehand typu STM
Komórki płynne Uniwersalna komórka płynna Otwarta komórka płynna Komórka elektrochemii
Kontrola środowiska Etap grzania i chłodzenia Etap grzania Komora środowiskowa System kontroli wilgotności
Osprzęt Moduł sygnału dostępu Sterownik jakości Generator pola magnetycznego Niemagnetyczny uchwyt na próbkę
Uchwyt na próbkę o przekroju poprzecznym Pakiet narzędzi wysokiego napięcia Uchwyt próżniowy

 

Skaner Skaner XY Skaner Z

 

  Pojedynczy moduł skanera XY zagięcia ze sterowaniem obwodu zamkniętego

Zakres skanowania:

100 µm × 100 µm

50 µm × 50 µm

10 µm × 10 µm

 

Sterowany skaner Z o dużej sile
Zakres skanowania:12 µm25 µm
Wizja  

 

Mocowanie próbki
  Wizja bezpośrednio na osi powierzchni próbki i wspornika

Połączony z soczewką obiektywu 10x (opcjonalnie 20x)

Pole widzenia: 480 × 360 µm

CCD: 1 Mpiksel

 

Rozmiar próbki: Do 100 mm

Grubość: Do 20 mm

 

Elektronika
  DSP o wysokiej wydajności: 600 MHz z 4800 MIPS

 

Maksymalnie 16 obrazów danych

Maksymalny rozmiar danych: 4096 × 4096 pikseli

Wejścia sygnału: 20 kanałów 16-bitowego ADC z próbkowaniem 500 kHz

Wyjścia sygnału: 21 kanałów 16-bitowego DAC z osiadaniem 500 kHz

Sygnał synchroniczny: Sygnały TTL typu end-of-image (koniec obrazu), end-of-line (koniec linii) i end-of piksel (koniec piksela)

 

Aktywna kontrola jakości (opcjonalna)

 

Stała kalibracja sprężyny wspornika (opcjonalna)

 

Zgodność z CE

Wejścia sygnału: 20 kanałów 16-bitowego ADC z próbkowaniem 500 kHz

 

Moc: 120 W

 

Moduł sygnału dostępu (Opcjonalny)

Sygnał synchroniczny: Sygnały TTL typu end-of-image (koniec obrazu), end-of-line (koniec linii) i end-of piksel (koniec piksela)

 

Opcje/Tryby Podstawowe obrazowanie Właściwości chemiczne Właściwości dielektryczne/piezoelektryczne
  Tryb True Non-Contact AFM

Tryb Basic Contact AFM

Mikroskopia siły bocznej (LFM)

Obrazowanie fazowe

AFM przerywane (stukanie)

Mikroskopia siły chemicznej przy pomocy końcówki funkcjonalnej

Mikroskopia elektrochemiczna (EC-STM i EC-AFM)

Mikroskopia siły elektrycznej (EFM)

Dynamiczny styk EFM (DC-EFM)

Mikroskopia siły piezoelektrycznej (PFM)

PFM z wysokim napięciem

  Właściwości elektryczne Właściwości elektryczne Właściwości termiczne
  Spektroskopia Siła Dystans (F-D)

Obrazowanie wielkości siły

Mikroskopia siły magnetycznej (MFM)

Przestrajalne MFM

Końcówkowo wzmocniona spektroskopia Ramana (TERS)

Mapowanie fotoprądowe czasowo-rozdzielcze (Tr-PCM)

  Pomiar siły Właściwości magnetyczne Właściwości optyczne
  Przewodzący AFM

Spektroskopia I-V

Skaningowa mikroskopia sondy Kelvina (SKPM/KPM)

SKPM z wysokim napięciem

Skaningowa mikroskopia pojemności (SCM)

Skaningowa mikroskopia rozprowadzania-oporu (SSRM)

Skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)

Mapowanie fotoprądowe czasowo-rozdzielcze (Tr-PCM)

Mikroskopia modulacji siły (FMM)

Nanoindentacja

Nanolitografia

Nanolitografia z wysokim napięciem

Nanomanipulacja

Mikroskopia siły piezoelektrycznej (PFM)

 

Skaningowa mikroskopia termiczna (SThM)

 

  Osprzęt
  Komórka elektrochemii

Uniwersalna komórka płynna z kontrolą temperatury

Stoliki próbki z kontrolą temperatury

Generator polamagnetycznego

 

Stolik
  Zakres podróży stolika XY: 13 × 13 mm

Zakres podróży stolika Z: 29,5 mm

Zakres podróży stolika skupienia: 70 mm

 

Oprogramowanie XEP XEI
  Dedykowane oprogramowanie sterowania systemem pozyskiwania danych

Regulacja parametrów reakcji w czasie rzeczywistym

Kontrola poziomu skryptów przy pomocy zewnętrznych programów (opcjonalna)

 

Oprogramowania analizujące dane AFM (działające w systemach  Windows, MacOS X i Linux)