Zamrażarka niskotemperaturowa UF V 700

Zamrażarka niskotemperaturowa UF V 500