(Polski) TLS-100

Miernik TLS-100 jest przenośnym urządzeniem używanym do pomiaru przewodności i oporności rozmaitych próbek, w tym gleby, betonu oraz polimerów. Testy wykonuje się prosto, wciskając jeden przycisk, wynik pojawia się natychmiast.
Mierniki TLS spełniają wymogi normy ASTM D5334-14. Czujnik igłowy składa się z cienkiego oporowego elementu grzejnego oraz termopary zamkniętych w 50mm lub 100 mm ochronnej stalowej tulei. Czujnik przez to jest całkowicie odizolowany od mierzonej próbki. Ciepło jest dostarczane do mierzonej próbki w kontrolowany sposób (q), zaś wzrost temperatury jest zczytywany w określonym przedziale czasu.
Do obliczenia przewodności cieplnej (k) wykorzystuje się nachylenie odcinka (a) z wykresu wzrostu temperatury w funkcji logarytmu czasu. Im wyższa przewodność cieplna próbki, tym mniejsze nachylenie. Dla próbek o niskiej przewodności cieplnej nachylenie odcinka (a) jest wyższe.

Opis produktu
Dane techniczne
Do pobrania

(Polski) Specyfikacja techniczna miernika TLS-100.

Mierzone materiały Gleba, skały i inne próbki mineralne, beton, polimery
Przewodność cieplna 0.1 do 5 W/m•K
Oporność cieplna 0.2 do 10 m•K/W
Czas pomiaru 3 min. (czujnik 100mm) / 5 min. (czujnik 50mm)
Odtwarzalność Lepsza niż  2%
Precyzja Lepsza niż 5%
Zakres temperatur pomiaru -40 do 100°C

 

Wymiary próbek.

Dla czujnika 50mm 50mm (średnica) x 50mm
Dla czujnika 100mm 50mm (średnica) x 100mm
Górna granica wielkości próbek Niezdefiniowana
Zgodności z normami ASTM D5334-14, & IEEE 442-1981