(Polski) THW-L2

Miernik przewodności cieplnej cieczy THW-L2 to zaawansowany system pomiarowy do bezpośredniego określania przewodności cieplnej cieczy i past zgodnie z normą ASTM D7896-19. THW-L2 został zaprojektowany z myślą o szybkości i prostocie obsługi. Pojedynczy pomiar trwający mniej niż 2 sekundy pozwala dokładnie i precyzyjnie zmierzyć przewodność cieplną małych objętości cieczy i past. THW-L2 wykorzystuje niestacjonarne podejście pomiarowe i krótkie czasy testów w celu ograniczenia efektów konwekcyjnych dla próbek o szerokim zakresie lepkości.
Czujnik THW składa się z cienkiego drutu grzejnego o długości 60 mm i jest całkowicie zanurzony w badanej próbce. Przewód czujnika jest podgrzewany przy użyciu stałego źródła prądu (q), a wzrost temperatury jest rejestrowany poprzez monitorowanie zmiany rezystancji elektrycznej przewodu. Do obliczenia współczynnika przewodzenia ciepła (λ) wykorzystuje się nachylenie (m) z wykresu wzrostu temperatury w funkcji logarytmu czasu. W przypadku próbek ciekłych o wysokiej przewodności cieplnej, tym niższe nachylenie. W przypadku próbek ciekłych o niskiej przewodności cieplnej tym większe nachylenie.

Opis produktu
Dane techniczne
Do pobrania

(Polski)

Mierzone materiały Ciecze i pasty
Przewodność cieplna 0.01 to 2 W/m•K
Czas pomiaru Poniżej 2 sekund
Odtwarzalność Lepsza niż 2%
Precyzja Lepsza niż 5%
Zakres temperatur pomiaru -50  – 100°C
Ciśnienie Pomiar bezciśnieniowy
Objętość próbki 15 ml
Zgodności z normami ASTM D7896-19