(Polski) Nowe możliwości analityczne z platformą pomiarową MP-2

Strona Główna - Aktualności - (Polski) Nowe możliwości analityczne z platformą pomiarową MP-2

08

Jan 2021

(Polski) Nowe możliwości analityczne z platformą pomiarową MP-2

Kategoria:

(Polski) Na początku roku 2021 firma Thermtest zaprezentowała nowe możliwości dot. platformy MP-2.

MP-2 to zaawansowana platforma pomiarowa z unikalnym zestawem czujników do pomiarów przewodności cieplnej, przewidziany do różnych zastosowań, z naciskiem na pomiary podstawowe.

Czujniki przejściowej przewodności cieplnej mają podobne zasady działania. Przewód czujnika jest podgrzewany przy użyciu stałego źródła prądu (q). Wzrost temperatury jest następnie rejestrowany poprzez pomiar zmiany rezystancji elektrycznej przewodu (THW i EFF) lub za pomocą urządzenia do wykrywania temperatury rezystancji (TLS). W przypadku próbek o wysokiej przewodności cieplnej, im niższe nachylenie; dla próbek o niskiej przewodności cieplnej, tym wyższe nachylenie.

Czujniki MP-2:

Czujniki Materiały
THW-L3 Płyny i pasty
TLS 50 mm Skały i beton
TLS 100 mm Gleby i polimery
TLS 150 mm Gleby i polimery
THW-S Izolacja i miękkie materiały
TPS-EFR Tekstylia i tkaniny

Więcej informacji dot. czujników i ich specyfikacji znajdziecie na oficjalnej stronie firmy Thermtest: MP-2 Thermal Conductivity Measurement Platform – Thermtest