(Polski) Efuzyjność

Strona Główna - Aktualności - (Polski) Efuzyjność

04

Sep 2020

(Polski) Efuzyjność

Kategoria:

(Polski)

   Jak to działa?     

Miernik TPS–EFF (Transient Plane source – effusivity) jest przenośnym urządzeniem pozwalającym

bezpośrednio dokonywać pomiaru efuzyjności cieplnej materiałów , czyli ich aktywności termicznej.

Pomiar dokonywany jest zgodnie z normą ASTM D7984-16. Przy czasie trwania pomiaru wynoszącym 2 lub 10 sekund,

możemy błyskawicznie dokonać oceny aktywności termicznej próbki.

Co to jest efuzyjność? Inaczej aktywność termiczna, jest ona wielkością „wiążącą” pojemność cieplną, przewodność cieplną i gęstość materiału. Wielkość ta determinuje transfer ciepła poprzez materiał. W zależności od wielkości tego parametru materiał może charakteryzować się ciepłym, lub zimnym „dotykiem”. Wiedza na temat efuzyjności materiału jest bardzo istotna w przypadku tworzenia rozwiązania o zadanych cechach dotykowych np. przy pościeli, ubraniach, materiałach obiciowych.